Mới nhất

AUTOMATION TEST – Cuộc Cách Mạng Lớn Trong Ngành Kiểm Thử

Hồ Thanh Đông

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về ưu và nhược điểm của cả kiểm thử thủ công và tự động, cũng như tìm hiểu về cách sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có thể ảnh hưởng đến tương lai của kiểm thử phần mềm.

ORACLES – Cầu nối Giữa blockchain VỚI thế giới thực

Đoàn Quyết

Bài viết giới thiệu về decentralized oracle và giúp cho người đọc hiểu về các hoạt động cơ bản của decentralized oracle

token

Tất tần tật cách tạo và deploy Token cùng với DApp

Trần Đình Quý

Tất tần tật về cách tạo 1 token, deploy và tạo DApp tương tác với token

Low-code là gì? phát triển ứng dụng trên nền tảng low-code

PH Dong

Sự phát triển của nền tảng low-code giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng một cách đáng kể và giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình công việc

Android Jetpack Compose

Tạo 1 ứng dụng CoroutineScope sử dụng Hilt

Trần Đình Quý

Inject một CoroutineScope phạm vi mức Application sử dụng Hilt.

Android Jetpack Compose

3 lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose

Trần Đình Quý

Dưới đây sẽ là một số lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose.

Flutter Clean Architecture

FLUTTER CLEAN ARCHITECTURE (PART 14) – Giao diện

Trần Đình Quý

FLUTTER CLEAN ARCHITECTURE (PART 14) – Giao diện Giao diện là thứ cuối cùng để làm mọi thứ mà chúng ta đã làm trước đây hoạt động. Phần này sẽ về việc dựng lên UI và chia nó thành các widget nhỏ có thể đọc được code.

Flutter Clean Architecture

FLUTTER CLEAN ARCHITECTURE (PART 13) – Dependency Injection

Trần Đình Quý

Chúng ta đã có tất cả các thành phần riêng lẻ của kiến trúc ứng dụng. Tuy nhiên, trước khi có thể sử dụng chúng bằng cách xây dựng giao diện người dùng (UI), chúng ta cần kết nối chúng lại với nhau. Vì mỗi class được tách rời khỏi các phụ thuộc của nó bằng cách nhận chúng thông qua constructor, chúng ta phải tìm cách đưa chúng vào bằng cách nào đó.

Flutter Clean Architecture

FLUTTER CLEAN ARCHITECTURE (PART 12) – cài đặt Bloc 2/2

Trần Đình Quý

Trong phần trước chúng ta đã bắt đầu triển khai NumberTriviaBloc. Tiếp tục Chúng ta đã triển khai một phần ...

Flutter Clean Architecture

FLUTTER CLEAN ARCHITECTURE (PART 11) – cài đặt Bloc 1/2

Trần Đình Quý

Trong ứng dụng Number Trivia, chúng ta sẽ sử dụng BLoC để quản lý presentation logic. Chúng ta đã thiết ...

1236 Next