DevOps

Cài đặt cron job cho dự án nextjs

Cron Job là gì? Cài đặt cron job trong dự án nextjs với vercel trong 5′

PH Dong

Cron Job đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại trên một hệ thống. Nó giúp giảm công sức và thời gian mà người quản trị hệ thống phải dành cho việc quản lý và thực thi các tác vụ.

Triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với Github trong 10 phút

Triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với Github trong 10 phút

PH Dong

Dự án NextJS có sức hấp dẫn đối với các nhà phát triển web, nhưng việc triển khai và quản lý quy trình CI/CD có thể gây khó khăn đôi khi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với GitHub một cách nhịp nhàng và hiệu quả nhất.

Điểm khác nhau giữa Savings Plans và Reserved Instances TRONG AWS

Vinh Phan

Trong chuỗi bài viết về tối ưu giá AWS, có một cụm từ thường xuyên xuất hiện bên cạnh các ...

Hướng dẫn cài đặt LEMP Amazon Linux 2023

Võ Lành

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn chi tiết và toàn diện về ...

Cài đặt Mysql 8 trên Amazon linux 2023

Võ Lành

Tiếp theo bài viết cài đặt LEMP stack trên Amazon Linux 2023, bài viết này chúng ta sẽ tiến hành ...

Cài đặt Let’s Encrypt SSL TRÊN Amazon Linux 2023

Võ Lành

Tiếp theo series về Amazon Linux 2023, trong bài viết này mình sẽ trình bày chi tiết các bước cài ...