FullStack

Low-code là gì? phát triển ứng dụng trên nền tảng low-code

PH Dong

Sự phát triển của nền tảng low-code giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng một cách đáng kể và giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình công việc

Sử dụng nhiều cơ sở dữ liệu trong Laravel

TN Duoc

Laravel có nhiều tùy chọn để sử dụng các loại cơ sở dữ liệu khác nhau. Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng SQLite, MYSQL, PostgreSQL, SQL Server, Laravel-OCI8 cho Cơ sở dữ liệu Oracle.

Cài đặt cron job cho dự án nextjs

Cron Job là gì? Cài đặt cron job trong dự án nextjs với vercel trong 5′

PH Dong

Cron Job đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại trên một hệ thống. Nó giúp giảm công sức và thời gian mà người quản trị hệ thống phải dành cho việc quản lý và thực thi các tác vụ.

Cài đặt Laravel trên Amazon Linux

Hướng dẫn Cài đặt Laravel trên Amazon Linux (EC2)

TN Duoc

Laravel là một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và phổ biến, trong khi Amazon Linux là một hệ điều hành Linux phát triển dựa trên CentOS, được thiết kế đặc biệt để chạy trên dịch vụ điện toán đám mây của Amazon (AWS).