TORA TECH BLOG

PHỔ BIẾN

More

mobile

More
token

Tất tần tật cách tạo và deploy Token cùng với DApp

Trần Đình Quý

Tất tần tật về cách tạo 1 token, deploy và tạo DApp tương tác với token

Low-code là gì? phát triển ứng dụng trên nền tảng low-code

PH Dong

Sự phát triển của nền tảng low-code giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng một cách đáng kể và giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình công việc

Android Jetpack Compose

Tạo 1 ứng dụng CoroutineScope sử dụng Hilt

Trần Đình Quý

Inject một CoroutineScope phạm vi mức Application sử dụng Hilt.

bạn đã biết về Khái niệm “con Bò” chưa? Ý mình là COW trong swift…

PH Dong

Copy on Write (COW trong swift) là một khái niệm đã được Apple giới thiệu …

Android Jetpack Compose

3 lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose

Trần Đình Quý

Dưới đây sẽ là một số lỗi cần phải tránh khi sử dụng Jetpack Compose.

ai & blockchain

More

ORACLES – Cầu nối Giữa blockchain VỚI thế giới thực

Bài viết giới thiệu về decentralized oracle và giúp cho người đọc hiểu về các hoạt động cơ bản của decentralized oracle

Cách lấy lịch sử giao dịch của một địa chỉ trên Ethereum

Chào mọi người, tiếp tục trong series blockchain, mình sẽ chia sẻ cho mọi người …