PH Dong

Low-code là gì? phát triển ứng dụng trên nền tảng low-code

PH Dong

Sự phát triển của nền tảng low-code giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng một cách đáng kể và giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình công việc

bạn đã biết về Khái niệm “con Bò” chưa? Ý mình là COW trong swift…

PH Dong

Copy on Write (COW trong swift) là một khái niệm đã được Apple giới thiệu trong WWDC 2015 và được áp dụng ...

statefulwidget và statelesswidget là gì? Cùng nhau tìm hiểu về 2 widget này nhé!

PH Dong

Trong Flutter, Widget là các thành phần cơ bản để xây dựng giao diện người dùng. Widget có thể là các thành phần đơn giản như Text, Button, Image hoặc các thành phần phức tạp hơn như Container, ListView, và AppBar

Sự khác biệt giữa Single thread, Multithread và Multiprocessing

PH Dong

Sự phân tách công việc và xử lý dữ liệu là một phần quan trọng trong việc xây dựng các ứng dụng hiệu quả. Khi phát triển phần mềm, sự hiểu biết về các khái niệm như single thread, multithread và multiprocessing là rất quan trọng.

Multiple Thread là gì? Các loại Thread trong Swift iOS

Multiple Thread là gì? Các loại Thread trong Swift

PH Dong

Trong phát triển ứng dụng iOS, thread là một khái niệm quan trọng. Thread đóng vai trò quản lý và thực thi công việc trên một phần của ứng dụng. Trong Swift iOS, ta có thể tạo và quản lý các thread với các công cụ như Grand Central Dispatch (GCD) và Operation Queue. Multiple thread đề cập đến việc sử dụng nhiều thread để xử lý các tác vụ đồng thời trong ứng dụng của bạn.

Quản lý cấu hình cho Flutter

Quản lý cấu hình cho Flutter với Environment Config

PH Dong

Cấu hình là một khía cạnh quan trọng trong phát triển ứng dụng, bao gồm cả Flutter. Ứng dụng cần ...

Cài đặt cron job cho dự án nextjs

Cron Job là gì? Cài đặt cron job trong dự án nextjs với vercel trong 5′

PH Dong

Cron Job đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại trên một hệ thống. Nó giúp giảm công sức và thời gian mà người quản trị hệ thống phải dành cho việc quản lý và thực thi các tác vụ.

Triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với Github trong 10 phút

Triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với Github trong 10 phút

PH Dong

Dự án NextJS có sức hấp dẫn đối với các nhà phát triển web, nhưng việc triển khai và quản lý quy trình CI/CD có thể gây khó khăn đôi khi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách triển khai dự án NextJS CI/CD trên Vercel với GitHub một cách nhịp nhàng và hiệu quả nhất.

Phát triển đa nền tảng

Ưu điểm của việc sử dụng Flutter trong phát triển ứng dụng di động

PH Dong

Đối với các nhà phát triển di động, việc phải viết và bảo trì hai mã nguồn riêng biệt cho iOS và Android là một thách thức lớn. Flutter đã giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các nhà phát triển viết code một lần bằng ngôn ngữ Dart và biên dịch nó thành mã gốc cho cả iOS và Android, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển đáng kể.

Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng

Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Cross-platform Mobile Development)

PH Dong

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng di động đa nền tảng để tiết kiệm thời gian và chi phí. Bài viết cung cấp chiến lược hiệu quả và lợi ích của quá trình phát triển này.

12 Next